Лизинг на персонал в България: всичко, което трябва да знаят кандидатите

Време за четене: минути
Staff Leasing in Bulgaria

Терминът „лизинг на персонал„, известен още като „контрактинг“ (contracting), е  практика, при която агенции като Блу Линкс могат да наемат хора от името на други компании. Това е сравнително нова услуга на българския пазар, която бързо набира популярност сред бизнесите у нас. 

Контрактингът е изключително полезен на работодателите, защото им спестява време, ресурси и усилия. Как стоят нещата обаче от гледна точка на кандидатите? В тази статия ще се постараем да отговорим на този и други любопитни въпроси, които може би си задавате.

Лизинг на персонал ли? Какво е това? 

Ако за първи път чувате този термин, не се притеснявайте – в никакъв случай не става дума за някаква нелегална дейност. Лизингът на персонал е бизнес практика, при която дадено юридическо лице (предприятие, осигуряващо временна работа) наема и осигурява персонал на друго юридическо лице (предприятие ползвател) под негово ръководство и контрол. Услугата се предлага основно от агенциите за подбор на персонал и представлява гъвкаво решение за работодателите, които искат да наемат нови служители, но нямат възможност да ги назначат на постоянен договор. 

Защитени ли са законово кандидатите?

Да, разбира се. Лизингът на персонал е правно описан в чл.107 от Кодекса на труда. За да може да предлага лизинг на персонал, дадена агенция трябва да е регистрирана и лицензирана за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Тя трябва да отговаря на всички необходими правни условия, които целят да защитят и благоприятстват всички засегнати в договора страни. Особеност тук е, че договорите, които се сключват с агенцията, са единствено срочни, което по българското право означава не повече от 3 години.

В кои сфери е разпространена услугата? 

Лизингът на персонал обикновено е предпочитан в сектори и индустрии, при които дейността не изисква постоянна заетост или броят на служителите варира на проектен принцип. Това в никакъв случай не означава, че дадената компания не е надеждна, напротив. В България най-често това са: 

  • Автомобилни компании;
  • Производствени компании / заводи; 
  • Фармацевтични компании;
  • Компании за транспорт и логистика;
  • Чуждестранни компании, които (все още) не са регистрирани в страната.

Какви са предимствата за кандидатите? 

Когато става дума за лизинг на персонал, e съвсем нормално кандидатите да се страхуват да не останат ощетени или „измамени“ от компанията, за която ще работят. Всъщност, услугата включва много предимства не само за работодателите, но и за контракторите. С други думи, it’s a win-win situation.

1. По-бързо намиране на работа

Агенциите, които предлагат услугата контрактинг, обикновено имат опит в рекрутмънта на персонал и разполагат с широка мрежа от клиенти и кандидати. Те могат да намерят подходящото място за вас, дори ако вие сте имали неуспешни опити в търсенето на работа. Това значително ускорява целия процес и ви спестява време и средства. 

2. По-добри социални придобивки

Агенциите, които предлагат лизинг на персонал, често предлагат търсени и конкурентни придобивки, тъй като имат капацитета да преговарят с доставчиците на услуги. По този начин техните контрактори могат да разчитат на разширени пакети за здравно осигуряване, стоматологични планове, ваучери за храна и други.

3. Добра възможност за кандидати без опит 

Контрактингът може да бъде и средство за развитие на кадри, които нямат много опит, но биха искали да намерят добро работно място. Неопитните кандидати могат да бъдат насочени към временна позиция с изглед за постоянна заетост. В много случаи компаниите искат да задържат служителите, които са демонстрирали добри умения в срока, за който са били наети, и да им предложат постоянен договор. 

4. Индивидуална HR подкрепа

Агенциите за лизинг на персонал не отговарят само за заплащането и документацията на контракторите. Освен тези дейности, те оказват съществена HR подкрепа по време на тяхната работа. Често малките до средни компании нямат функциониращ HR отдел. Програмата за лизинг на персонал предлага на кандидатите достъп до информация, съдействие и персонална грижа от страна на агенцията, която ги е наела.

5. Стабилност и сигурност

Повечето агенции, които предлагат услуги за лизинг на персонал, са стабилни и сигурни компании, които са се установили на пазара и имат съществен опит в наемането на кадри. Това означава, че всички процеси по оформяне на документация се извършват с лекота, бързина и прецизност. Освен това, контракторите могат да разчитат, че ще получат месечното си възнаграждение навреме и без излишно бавене. 

И все пак – защо не ме наемат на постоянен договор? 

Един от най-честите въпроси, които възникват от страна на кандидатите, е именно този. Разбира се, това е напълно очаквано – всеки служител би искал сигурност и защитеност на бъдещото си работно място.

Истината е, че причините могат да са различни – от законови ограничения, до съображение с фирмената политика или високата натовареност на отдела по подбор. Освен това, понякога позициите, които се предлагат за лизинг на персонал, са свързани със сезонна работа или работа по проекти, които са ограничени във времето.

Независимо от точната причината, е необходимо да знаете, че контракторите са правно защитени и техните права по никакъв начин не се различават от тези на постоянните служители. Освен това, много компании назначават хора за работа на проектен принцип, но по-късно продължават взаимоотношенията с постоянен договор. 

Takeaways

  • Лизингът на персонал е практика, при която дадено юридическо лице може да наема персонал от името на друго юридическо лице
  • Общите условия за контрактинг са правно описани в чл.107 от Кодекса на труда 
  • Обикновено лизингът на персонал се практикува в сектори и индустрии, при които дейността не изисква постоянна заетост или броят на служителите варира на проектен принцип
  • Да бъдеш контрактор има редица предимства, сред които бързина на намиране на работа, по-добри социални придобивки, индивидуална HR подкрепа