Монтьор КИП

INTERESTED IN THIS JOB? – CLICK HERE

Category:
Production


Region:
Bulgaria: Stambolijski
Salary:
Depends on experience
Language(s):
Bulgarian (Fluent)
Hiring type:
Company hire
Duration:
Permanent
Start date:
ASAP
Job ref.:
24-0285
Contact:
Tyurkyan Tomasheva-Hamid
+359 879 807 448
tyurkyan@bluelynx.com

Description

За нуждите на наш доверен партньор, специализиран в производството на хартия и хартиени опаковки, търсим Монтьор КИП.

Профил на Позицията за Монтьор КИП
Задълженията включват, но не са ограничени до: 

 • Участва в управление на автоматизирани технологични процеси
 • Поддържа в изправност машините и съоръженията и следи за нормалната им работа
 • Отстранява повреди и аварии по време на работа или взема решение за необходимо съдействие

Профил на Кандидата за Монтьор КИП

 • Диплома за средно техническо образование
 • Технически познания (теоретични познания за устройството, действието и изискванията за поддръжка и монтажа на използваните полеви средства за автоматизация)
 • Основни умения (настройка, конфигуриране и калибриране на измервателните средства)
 • Диагностика на средствата за измерване (откриване и отстраняване на повреди, анализиране на причините за повреда)
 • Използване на специализирани инструменти и устройства (тестери за налягане, милиампери и миливолтове за проверка на кабелни линии, за температура)
 • Работа с HART комуникатор

Какво Предлага Клиента

 • Служебен транспорт от Пловдив, Пазарджик и околните села
 • Безплатна храна в рамките на 3 лв. на отработен ден – има столова на територията на завода
 • Бонусна схема
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Работно облекло, като компанията предлага цялостна поддръжка – пране, подмяна, и др.
 • Програма за подпомагане на служителите – безплатни консултации със специалисти за служителите и членове на техните семейства по всякакви въпроси (Employee Assistance Programme)
 • Възможности за обучения, осигурявани от компанията, свързани със спецификата на работа
 • Въвеждащо програмно обучение за всички позиции
 • Социални инициативи, свързани с промотиране на здравословен начин на живот – футболен отбор, клуб за туристически походи, клуб за родителство и др.

Блу Линкс Кариери ЕООД е регистриран посредник за Подбор на Персонал с Лиценз №: 3173/06.07.2021

Please note:

Candidates may be required to present references and diplomas, and may have a background check done as a part of the Blue Lynx recruitment procedure.
Thank you for your application with Blue Lynx. Due to the volume of applications we cannot respond to everyone. Therefore, when you have not had a call or email from one of the Blue Lynx Recruiters within 5 working days your CV has not been selected. Please register with Blue Lynx when you have not already done so, click Register Online
You can email queries and question to cv@bluelynx.com.
For a broader picture of Blue Lynx and all published vacancies please visit www.bluelynx.com.
Kind regards, The Blue Lynx Team

Posted in ,
 • Languages

 • Job Categories

 • Reset