Шлосер-Монтьор

INTERESTED IN THIS JOB? – CLICK HERE

Category:
Production


Region:
Bulgaria: Stambolijski
Salary:
Depends on experience
Language(s):
Bulgarian (Fluent)
Hiring type:
Company hire
Duration:
Permanent
Start date:
ASAP
Job ref.:
24-0287
Contact:
Mariya Raychinova
+359 879 807 448
mariya@bluelynx.com

Description

За нуждите на наш доверен партньор, специализиран в производството на хартия и хартиени опаковки, търсим Шлосер-Монтьор.

Профил на Позицията за Шлосер-Монтьор
Задълженията включват, но не са ограничени до: 

 • Поддържа в изправност машините и съоръженията (механичните части), като извършва техническо обслужване, периодични прегледи и начална диагностика 
 • Следи за техническото състояние на машините и съоръженията
 • Извършва текущи и основни ремонти на машините и съоръженията 
 • Работи с наличната техническа документация (чертежи, схеми, инструкции, технологични карти за ремонт, чек листи и др.) 
 • Участва в извършване на аварийни и планови ремонти на посочени от прекия ръководител съоръжения

Профил на Кандидата за Шлосер-Монтьор

 • Средно техническо образование в областта на машиностроенето и металообработването 
 • Добри теоретични познания по специалността 
 • Опит в изпълнението на ремонтни дейности се смята за предимство 
 • Компютърни умения – MS Office
 • Готовност за работа на смени

Какво Предлага Клиента

 • Служебен транспорт от Пловдив и Пазарджик и населените места
 • Безплатна храна в рамките на 3 лв. на отработен ден – има столова на територията на завода
 • Бонусна схема
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Работно облекло, като компанията предлага цялостна поддръжка – пране, подмяна, и др.
 • Програма за подпомагане на служителите – безплатни консултации със специалисти за служителите и членове на техните семейства по всякакви въпроси (Employee Assistance Programme)
 • Възможности за обучения, осигурявани от компанията, свързани със спецификата на работа
 • Въвеждащи програми за всички позиция
 • Социални инициативи, свързани с промотиране на здравословен начин на живот – футболен отбор, клуб за туристически походи, клуб за родителство и др.

Блу Линкс Кариери ЕООД е регистриран посредник за Подбор на Персонал с Лиценз №: 3173/06.07.2021

Please note:

Candidates may be required to present references and diplomas, and may have a background check done as a part of the Blue Lynx recruitment procedure.
Thank you for your application with Blue Lynx. Due to the volume of applications we cannot respond to everyone. Therefore, when you have not had a call or email from one of the Blue Lynx Recruiters within 5 working days your CV has not been selected. Please register with Blue Lynx when you have not already done so, click Register Online
You can email queries and question to cv@bluelynx.com.
For a broader picture of Blue Lynx and all published vacancies please visit www.bluelynx.com.
Kind regards, The Blue Lynx Team

 • Languages

 • Job Categories

 • Reset