Техник поддръжка на автоматизирани инсталации

INTERESTED IN THIS JOB? – CLICK HERE

Category:
Production


Region:
Bulgaria: Plovdiv
Salary:
BGN 1800 – BGN 2300 Monthly
Language(s):
Bulgarian (Fluent)
Hiring type:
Company hire
Duration:
Permanent
Start date:
ASAP
Job ref.:
24-0244
Contact:
Mariya Raychinova
+359 879 807 448
mariya@bluelynx.com

Description

За нуждите на наш доверен партньор, утвърден лидер в хранително-вкусовата промишленост и един от най-големите производители на консервирани храни и напитки в България, търсим да назначим Техник поддръжка на автоматизирани инсталации за производствената им база в Пловдив.

Профил на Позицията за Техник поддръжка на автоматизирани инсталации
Задълженията включват, но не са ограничени до: 

 • Осигурява безаварийна и надеждна механична работа за машините и съоръженията във фирмата
 • Контролира правилната експлоатация на оборудването, осъществява своевременно смазване и почистване, превантивна дейност от аварии и други прекъсвания поради неизправности, с цел максимално увеличаване срока на действие на оборудването
 • Спазва изискванията на ДПП /добри производствени практики/ във фирмата
 • Извършва необходимите анализи и тестове в производствения процес съгласно НАССР планове
 • Води необходимите записи по КТ /контролни точки/ и ККТ /контролни критични точки/ в приложените чек-листове, съгласно ISO22000 и IFS – версия 6
 • Участва в съставянето на годишните план-графици за ремонта на технологичното и подемно-транспортното оборудване
 • Създава условия за намаляване на престоите и удължаване сроковете за бездефектна работа на оборудването
 • Участва в приемането на нови или ремонтирани производствени мощности и оборудване за експлоатация
 • Провежда, с помощта на ремонтните работници, между ремонтното обслужване на оборудването, а също така и ремонт на оборудването в гаранционен срок
 • Участва в провежданите периодични инвентаризации
 • Осигурява съблюдаването на правилата за безопасна работа
 • Съгласува с Ръководителя на звеното извършването на извънреден ремонт на внезапно аварирали машини, непредвидени за ремонт, но имащи важно значение за ритмичността на производствения процес
 • Осигурява безопасна експлоатация на подемно-транспортните средства и правилната им експлоатация от обслужващите ги работници
 • Участва в оценката на риска, обхващаща опасностите, породени от механо-оборудването във фирмата

Профил на Кандидата за Техник поддръжка на автоматизирани инсталации

 • Английски език – разчитане на техническа документация
 • Средно образование. Висше техническо образование е предимство
 • Познания по механика на оборудването и подемно-транспортните средства, конструктивните им особености, предназначението, правилата за техника на безопасност и режима на работа
 • Организация и последователност на ремонтните работи
 • Познания по техническата документация на оборудването
 • Опит в поддръжката и ремонта на Тетрапак или Комбиблок пълначни машини и пакетажно оборудване е решаващо предимство
 • Бърза, точна преценка и реакция, работа в екип
 • Наблюдателен, сръчен, инициативен 
 • Организаторски способности

Какво Предлага Клиента

 • Конкурентно възнаграждение
 • Постоянен трудов договор
 • Ваучери на стойност 200 лева
 • Работно облекло
 • Собствен стол с кетъринг
 • Работа в рамките на населеното място

   

Блу Линкс Кариери ЕООД е регистриран посредник за Подбор на Персонал с Лиценз №: 3173/06.07.2021

Please note:

Candidates may be required to present references and diplomas, and may have a background check done as a part of the Blue Lynx recruitment procedure.
Thank you for your application with Blue Lynx. Due to the volume of applications we cannot respond to everyone. Therefore, when you have not had a call or email from one of the Blue Lynx Recruiters within 5 working days your CV has not been selected. Please register with Blue Lynx when you have not already done so, click Register Online
You can email queries and question to cv@bluelynx.com.
For a broader picture of Blue Lynx and all published vacancies please visit www.bluelynx.com.
Kind regards, The Blue Lynx Team

 • Languages

 • Job Categories

 • Reset