Оператор на Машина

INTERESTED IN THIS JOB? – CLICK HERE

Category:
Production


Region:
Bulgaria: Plovdiv
Salary:
Depends on experience
Language(s):
Bulgarian (Fluent)
Hiring type:
Contracting
Duration:
Other
Start date:
ASAP
Job ref.:
23-0273
Contact:
Petya Nesheva
+359 879 807 448
petya@bluelynx.com

Description

Ние сме Блу Линкс – международна компания, която се занимава с подбор на персонал, 24/7 в цял свят. Специализираме в подбора на многоезични кадри и ЧР услуги от 1988. Компанията е установен лидер на пазара. Първият ни офис е отворен в Нидерландия, а днес опитът ни се простира далеч от Холандския пазар с офиси във Варна, София, Пловдив и Богота. Независимо от локацията, принципите ни да предлагаме най-високо качество на услугата, затвърждава репутацията ни. 

За нуждите на наш доверен партньор, специализиран в производството на пластмасови изделия, търсим Оператор на Машина

Профил на Позицията за Оператор на Машина

Задълженията включват, но не са ограничени до: 

 • Следи за правилната експлоатация на повереното му технологично оборудване
 • Работи в екип с Началник смяна и следи за правилно протичане на производствените операции, съобразени с предварително зададени указания
 • Осъществява контрол, както върху дейността на подчинените му работници, така и върху качеството на произвежданата продукция
 • Взeма активно участие при въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване, поддръжката на вече съществуващо такова и отстраняването на аварии
 • Спазва изискванията за документиране на дейността спрямо фирмените стандарти, подготвя доклади и отчети
 • Поддържа работното място чисто и подредено според изискванията на компанията
 • Подсигурява навременно изпълнение на възложените производствени поръчки
 • Докладва при липса на материали

Профил на Кандидата за Оператор на Машина

 • Диплома за средно образование
 • Предходен опит в производство като Машинен оператор или Ръководител на екип
 • Добре организиран и ориентиран към детайлите
 • Умения да работи прецизно и коректно
 • Способност да се следват писмени и устни инструкции
 • Умения да работи в екип и да ръководи такъв
 • Отлични умения за решаване на проблеми и аналитичност

Какво Предлага Клиента

 • Атрактивно стартово възнаграждение
 • Бонусна система стартираща от периода на обучение
 • Работен график на три смени
 • Ваучери за храна на стойност 140 лв.
 • 20 дни платен годишен отпуск
 • Служебен транспорт от Пловдив и Асеновград

Блу Линкс Кариери ЕООД е регистриран посредник за Подбор на Персонал с Лиценз №: 3173/06.07.2021

Проверката на препоръки и дипломи са стандартна практика в процеса на наемане в Blue Lynx. Кандидатите трябва да предоставят тази информация в своята кандидатура. 

Note:

Reference and diploma checks are a standard part of the Blue Lynx recruitment procedure. Candidates are requested to provide these details in their application.
Thank you for your application with Blue Lynx. Due to the volume of applications we cannot respond to everyone. Therefore, when you have not had a call or email from one of the Blue Lynx Recruiters within 5 working days your CV has not been selected. Please register with Blue Lynx when you have not already done so, click Register Online
You can email queries and question to cv@bluelynx.com.
For a broader picture of Blue Lynx and all published vacancies please visit www.bluelynx.com.
Kind regards, The Blue Lynx Team